Larex zariadi poistenie zahraničným pracovníkom

Keď zahraniční profesionáli nastupujú do práce u našich holandských klientov, musia mať uzatvorených niekoľko poistení. No najmä vtedy, ak sú zahraniční pracovníci v Holandsku prvýkrát, môže byť pre nich ťažké komunikovať s holandskými úradmi a čítať holandské dokumenty.

Spoločnosť Larex podporuje svojich talentovaných profesionálov zo zahraničia pri vybavovaní a uzatváraní potrebných a užitočných poistení.

Ktoré poistenie potrebujú zahraniční profesionáli?

  •  Zdravotné poistenie

Ktoré poistenia sú užitočné?

  • Doplnkové zdravotné poistenie
  • Dobrovoľné pozostalostné poistenie (Anw)
  • Dobrovoľné starobné poistenie (AOW)
  • Cestovné poistenie
  • PZP motorového vozidla