Hľadanie kvalifikovaných profesionálov

Firmy v Holandsku neustále hľadajú skúsených kvalifikovaných odborníkov. Talentovaní profesionáli musia mať vypracovaný dobrý a úplný životopis, aby bolo možné posúdiť ich kvalifikáciu.

Posúdenie životopisov

Samozrejme, že odbornú kvalifikáciu a skúsenosti každého uchádzača chceme posudzovať my sami.

Zaradenie do databázy uchádzačov

Ak profesionál spĺňa stanovené kritériá a rozhovor s account managerom prebehol dobre, zaradíme tohto kvalifikovaného profesionála do našej databázy uchádzačov.

Dokonalá zhoda

Naši náboroví pracovníci spárujú ponuky práce našich klientov s kvalifikáciou profesionálov z našej databázy. Takýmto spôsobom sme schopní rýchlo a efektívne ponúknuť klientom odborných pracovníkov, ktorí zodpovedajú ich požiadavkám.