Pre profesionálov zo zahraničia

Profesionáli, ktorí majú bydlisko v zahraničí a sú zamestnaní v holandskom podniku, majú v Holandsku alebo v krajine pôvodu nárok na prídavok na deti. Ktorý prídavok na deti je pre zahraničného pracovníka najvýhodnejší, závisí od osobných okolností.

Na získanie prídavku na deti v Holandsku musia zamestnanci spĺňať tieto podmienky:

  • Musia podať daňové priznanie k dani z príjmu.
  • Musia odvádzať príspevky na sociálne zabezpečenie alebo podnikať.

Prídavok na deti priznáva rodičom holandská sociálna poisťovňa (SVB) a vypláca sa štvrťročne. Výška prídavku závisí od počtu detí a ich veku.

Viac informácií o prídavku na dieťa nájdete na webovej stránke  holandskej sociálnej poisťovne.