Užitočné odkazy pre uchádzačov

Nižšie uvádzame zoznam odkazov a adries organizácií, ktoré sa podieľajú na službách agentúry Larex. Okrem toho uvádzame aj niekoľko užitočných odkazov pre našich profesionálov napríklad z Nemecka, Poľska, Španielska, Rumunska alebo zo Slovenska.

Veľvyslanectvá

Odvetvová organizácia

  • Holandská asociácia sprostredkovateľských agentúr a agentúr dočasného zamestnávania (NBBU):  www.nbbu.nl
  • Kontrolný zoznam pre bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia pre agentúry dočasného zamestnávania (VCU):  www.vca.nl
  • Kontrolný zoznam dodávateľa pre bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia (VCA):  www.vca.nl
  • Nadácia pre pracovné normy (SNA):  www.normeringarbeid.nl

Jazykové kurzy

Bezpečnosť

  • Kontrolný zoznam pre bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia pre agentúry dočasného zamestnávania (VCU):  www.vca.nl
  • Kontrolný zoznam dodávateľa pre bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia (VCA): www.vca.nl

Poistenie

Istota