Vaše súkromie je pre nás dôležité

Pri poskytovaní služieb spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV uchováva údaje. Ak spoločnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV postupujete svoje osobné údaje, udeľujete nám tým súhlas s ich používaním. Osobné údaje klientov, uchádzačov o prácu a návštevníkov spracúvame a chránime s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV dodržiava požiadavky stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v ostatných zákonoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi

S vašimi osobnými zaobchádzame dôverne. Tieto údaje použijeme výlučne na to, aby sme vám našli (dočasnú) prácu, obsadili voľné pracovné miesto alebo vás kontaktovali. Ak si to už nebudete želať, môžete nám túto skutočnosť kedykoľvek oznámiť. Takisto máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchováva spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV. Ak sú tieto informácie nesprávne, môžete požiadať o ich opravu. V takom prípade kontaktujte spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú malé informačné súbory, ktoré webové stránky ukladajú vo vašom počítači. Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV používa súbory cookie na ukladanie vašich osobných preferencií a prihlasovacích údajov na používanie webových stránok. Na používanie súborov cookie je nevyhnutný váš súhlas.

Registrácia anonymných údajov o prehliadaní

Na webových stránkach spoločnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV sa uchovávajú všeobecné údaje o návštevníkoch a ich IP adresy bez toho, aby bolo podľa nich možné návštevníkov identifikovať. Účelom tohto uchovávania je optimalizácia obsahu a usporiadania webových stránok, ako aj vypracovanie analýz a reportov.

Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV a iné webové stránky

Na webovej stránke spoločnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV nájdete niekoľko hypertextových odkazov na iné webové stránky. Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV nepreberá zodpovednosť za obsah týchto webových stránok ani za spôsob, akým tieto tretie strany zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej webovej stránky, ktorú navštevujete, ak je tam k dispozícii.

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať a revidovať svoje vyhlásenie o ochrane osobných údajov tak, aby zodpovedalo legislatívnym alebo iným zmenám. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov by ste si preto mali pravidelne preštudovať, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.