Spoločnosť Larex a obsah webových stránok

Informácie uvedené na týchto webových stránkach zostavila s náležitou starostlivosťou spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV, správnosť a úplnosť týchto informácií však nemožno zaručiť. Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV prostredníctvom týchto webových stránok poskytuje len informácie o produktoch a službách, ktoré ponúka Larex.  Zmeny je možné vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Hoci spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV vynakladá maximálne úsilie, aby zabránila zneužitiu, Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV nezodpovedá za informácie a/alebo správy, ktoré zasielajú používatelia týchto webových stránok cez internet. Odkazy na stránky, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV, umiestnené na našich webových stránkach slúžia výlučne na účely informovania návštevníkov. Napriek tomu, že spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV je mimoriadne selektívna vo vzťahu k stránkam, na ktoré sa odkazuje, nepreberá zodpovednosť za ich obsah a funkčnosť, ani za kvalitu prípadných produktov a/alebo služieb, ktoré sú na týchto stránkach ponúkané. Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV odmieta akúkoľvek zodpovednosť za stránky, ktoré neprevádzkuje.

Spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV vlastní autorské práva na obsah týchto webových stránok.

Akýkoľvek obsah na týchto stránkach, ako sú napríklad texty, grafické prvky, logá, tlačidlá, zvukové klipy a softvér, je majetkom spoločnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV alebo jej poskytovateľov licencií a je chránený holandskými a medzinárodnými právnymi predpismi o autorských právach. Kolekcia (to znamená zloženie, obsahové položky a štruktúra) obsahu na týchto webových stránkach je chránená autorskými právami. Žiadna časť tejto kolekcie sa nesmie reprodukovať a/alebo zverejňovať prostredníctvom tlače, fotokópií, na mikrofilme alebo akýmkoľvek iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV v Deventeri. Tieto webové stránky vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Larex en DIT Personeelsbemiddeling BV so sídlom v Holandsku. Na naše služby a obsah tohto textu sa vzťahujú holandské právne predpisy.