Werken in Nederland

WERKEN IN NEDERLAND

Arbeidsvergunning

Als je de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, heb je geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen wonen of werken. Je paspoort (of ID-kaart) van het land, waarvan je de nationaliteit bezit, is voldoende bewijs dat je in Nederland mag verblijven en hier onder dezelfde voorwaarden mag werken als vakmensen uit Nederland.

Op zoek naar een baan?

Huisvesting

Wonen in woonwijken

Verspreid over Nederland bezit Larex diverse woningen om vakkrachten huisvesting te bieden. Wij streven ernaar een thuis te bieden aan onze vakkrachten en houden bij de indeling van de huisvesting rekening met de taal, cultuur en afstand tot de opdrachtgever. De reisafstand naar de werkplek is een van de belangrijkste punten daarbij.

SALARIS, VEILIGHEID EN REISKOSTEN

Salarisbetaling
De salarissen van uitzendkrachten die werkzaam zijn bij Larex zijn altijd conform de cao van de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Uitzendondernemingen (NBBU). Het salaris is afhankelijk van de aard van het werk, ervaring, deskundigheid, leeftijd en capaciteiten van de werknemer.
Veiligheid & Gereedschap
Larex verzorgt het benodigde gereedschap en beschermende kleding en materialen. Zo ga jij als vakkracht veilig en goed voorbereid aan de slag op de projecten voor onze klanten.
REISKOSTEN
Enkele voorbeelden van wat Larex voor u regelt: 1. Wij plaatsen medewerkers die voor dezelfde opdrachtgever werken bij elkaar in één huis 2. Wijze van vervoer voor uitzendkrachten

Kom hier werken allemaal!

Persoonlijke verhalen over werken in Nederland

Onze internationale medewerkers zijn geïnterviewd over hun ervaringen met werken in Nederland en werken via Larex. Lees hun verhalen.