Huisvesting

In Nederland

Huisvesting

Wonen in woonwijken

Verspreid over Nederland bezit Larex diverse woningen om vakkrachten huisvesting te bieden. Wij streven ernaar een thuis te bieden aan onze vakkrachten en houden bij de indeling van de huisvesting rekening met de taal, cultuur en afstand tot de opdrachtgever. De reisafstand naar de werkplek is een van de belangrijkste punten daarbij.

SNF-GECERTIFICEERD

Larex is een SNF-gecertificeerd uitzendbureau. Dit certificaat wordt uitgereikt aan uitzendbureaus die voldoen aan de huisvestingsnormen. De Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert het register van organisaties die voldoen aan de huisvestingsnorm voor arbeidsmigranten en handhaaft deze norm tegelijkertijd. Organisaties die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten hebben de mogelijkheid om het SNF-certificaat te behalen. Indien wordt vastgesteld dat de huisvesting niet voldoet en de organisatie er niet in slaagt de situatie op korte termijn te verhelpen, wordt de huisvestingsaanbieder uit het SNF-register geschrapt. Het doel is partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten (gemeenten, werkgevers, werknemers, omwonenden) de zekerheid te bieden dat de huisvesting van arbeidsmigranten adequaat is.

De woonruimtes van Larex voldoen aan deze normen en zijn herkenbaar aan de SNF-sticker.